Tłumacz pisemny / Tłumacz ustny języka polskiego

Jestem absolwentką studiów w zakresie prawniczego i sądowego tłumaczenia oraz metodologii tłumaczenia, od roku 2010 prowadzę własną działalność tłumacza pisemnego i ustnego. Pracuję też jako tłumacz przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu.

Wybrany przez mnie zawód tłumacza pozwolił mi połączyć pasję do nauki języków, potrzebę ciągłego poznawania nowych dziedzin i umiejętność swobodnego pisania. Oferuję usługi wysokiej jakości, dostosowane do specyficznych potrzeb każdego klienta, realizując je terminowo i uwzględniając wszystkie przekazane przez zleceniodawcę wymagania.

Wykonuję tłumaczenia zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych, które wspieram moimi usługami we wszelkich procedurach administracyjnych, w których uczestniczą.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczę teksty i dokumenty z języka francuskiego i angielskiego na język polski.

Ponadto, oferuję także tłumaczenia poświadczone, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

O ile klauzula poufności na to pozwala, moje tłumaczenia są sprawdzane przez korektora/weryfikatora celem zapewnienia jak najwyższej ich jakości.

Tłumaczenia ustne

Oferuję usługi w zakresie tłumaczeń ustnych konsekutywnych, towarzysząc klientom podczas ich podróży służbowych, spotkań biznesowych, szkoleń i seminariów.

Moimi językami roboczymi są język polski i francuski.

Główne dziedziny specjalizacji

Prawo i teksty sądowe

Tłumaczenie umów, sprawozdań, aktów notarialnych, dokumentów stanu cywilnego

Marketing i komunikacja

Kampanie reklamowe, treść stron internetowych, broszury

Towary luksusowe, moda i kosmetyki

Karty informacyjne produktów, materiały marketingowo-handlowe

Kultura i działalność wydawnicza

Artykuły prasowe, materiały reklamowe dla teatru i kinematografii