Odbyte szkolenia

  • Styczeń 2017 (1 dzień – 7 godzin) – « Podstawy własności intelektualnej dla tłumaczy ustnych i pisemnych », ISIT, Paris
  • Styczeń 2018 (1 dzień – 7 godzin) – « Wprowadzenie do techniki notowania dla tłumaczy ustnych », SFT, Paris
  • Luty – Kwiecień 2018 (20 godzin) – « Tłumaczenie dokumentów polskich i francuskich związanych z prawem spółek », Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (szkolenie na odległość)
  • Wrzesień 2018 – « Wzajemna pomoc prawna w sprawach karnych oraz znaczenie i rola tłumacza przysięgłego », Unetica, Sąd apelacyjny w Rennes (1/2 dnia)