Prawa kobiet w Polsce

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Human Rights Watch opublikowała na początku lutego tego roku raport dotyczący sytuacji organizacji oraz osób działających w obronie praw kobiet w Polsce. Wraz z Agatą de Latour miałam zaszczyt uczestniczyć w weryfikacji i korekcie tłumaczenia tesktu angielskiego na język polski. « Oddech władzy na plecach », czyli jak polski rząd próbuje związać ręce i zamknąć usta obrońcom i obrończyniom praw kobiet.